fbpx

บริษัท ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

U.P.E. Engineering

บริษัท ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่บูธ : K29, K31

     บริษัท ยู.พี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องปั๊มลมระบบ Oil flood, Oil less, เครื่องทำลมแห้ง, บู้ทเตอร์ปั๊มลม, เครื่องผลิตไนโตรเจน เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้ประเทศไทยเป็นฐานในการจำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ เวียดนาม , พม่า , กัมพูชา ,ลาว เป็นต้น  

สินค้า

ติดต่อ

บริษัท ยู.พี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Scroll to top

Pin It on Pinterest