fbpx

การเดินทาง

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค : BITEC

88 ถ. เทพรัตน แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การเดินทางไปไบเทค

รถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอส "สถานีบางนา" (ทางออกที่ 1)

รถประจำทาง

ทางเข้าที่ 1 และ 2 ใช้รถประจำทางสาย : 38, 46, 46A, 48, 132, 133, 139, 180, 552, 552A
ทางเข้าที่ 3 ใช้รถประจำทางสาย : 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 536, 544, 552A

รถยนต์

มีทางเข้า 3 ทาง คือทางเข้า 1 และ 2 ตามถนนบางนา - ตราด (กม. 1), ทางเข้า 3 ตามถนนสุขุมวิท (สำโรง)
ทางเข้า 1 และ 2 ออกจากช่องทางด่วนมุ่งหน้าถนนบางนา-ตราด ชิดช่องทางด้านซ้าย และใช้ทางกลับรถไบเทค
ทางเข้า 3 ออกจากช่องทางด่วนมุ่งหน้าถนนสุขุมวิท (สมุทรปราการ-สำโรง) ชิดช่องทางด้านซ้ายบนถนนสุขุมวิท (สำโรง)
ใช้เวลาขับรถจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 30 นาที

รถแท็กซี่

สามารถใช้บริการรถแท็กซี่ โดยจองล่วงหน้าที่บิสซิเนสเซ็นเตอร์ หรือใช้คิวแท็กซี่บริเวณจุดส่งผู้โดยสารหน้า EH 101

Scroll to top

Pin It on Pinterest