fbpx

Uncategorized

โอกาสและความท้าทายสำหรับกลุ่มธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมหลัง COVID-19

“Smart Solutions for Smart Factory” จะมุ่งเน้นการนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุด เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมหลากหลายโซลูชั่นการแก้ปัญหาทางธุรกิจ มาจัดแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยและภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น

เทคโนโลยีการพิมพ์และสิ่งทอ

กรรมวิธีการพิมพ์ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์มาโดยตลอด ทั้งในด้านอุปกรณ์ แม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์บล็อก แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน แม่พิมพ์โรตารี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ ซึ่งกรรมวิธีการพิมพ์ต่างๆ เหล่านี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและปริมาณความต้องการที่มากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในอู่ซ่อมสี และคาร์แคร์

โซนแสดงอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในอู่ซ่อมสี และคาร์แคร์ ท่านจะได้สัมผัสเทคโนโลยี และนวัตกรรม เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในอู่ซ่อมสี รวมถึงระบบการพ่นสี ที่ทันสมัยตระการตา โดยมีสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ดัง

Scroll to top

Pin It on Pinterest