โซนสินค้าอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการพิมพ์และสิ่งทอ

กรรมวิธีการพิมพ์ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์มาโดยตลอด ทั้งในด้านอุปกรณ์ แม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์บล็อก แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน แม่พิมพ์โรตารี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ ซึ่งกรรมวิธีการพิมพ์ต่างๆ เหล่านี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและปริมาณความต้องการที่มากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือช่าง, เครื่องมือลม, เครื่องมือวัด, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องมือก่อสร้าง, อุปกรณ์นิวเมติก, อุปกรณ์ไฮดรอลิก, รถยก, ปั๊มลม, ถังลม, เครื่องมือตัดเจาะ, อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

องค์ประกอบที่ต้องพิจารณาในการขนถ่ายวัสดุ ได้แก่ การเคลื่อนที่ (Motion) เวลาที่ต้องขนถ่าย (Time) ปริมาณในการขนถ่าย (Quantity) และเนื้อที่ที่จะใช้สาหรับอุปกรณ์ใน การขนถ่าย (Space) วิธีการเคลื่อนย้ายวัสดุของโรงงานอุตสาหกรรมจึงจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

“Smart Solutions for Smart Factory” จะมุ่งเน้นการนำเครื่องจักรอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุด เทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมหลากหลายโซลูชั่นการแก้ปัญหาทางธุรกิจ มาจัดแสดงเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยและภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์คือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องปั๊มกล่อง เครื่องเป่าพลาสติก เครื่องเป่าขวดแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอีกประเภทหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีคลังสินค้าและโลจิสติกส์

งานแสดงเทคโนโลยีด้านคลังสินค้า ระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ ครบทั้งซัพพลายเชน โชว์เทคโนโลยีการรถโฟล์คลิฟท์ขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ และเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดถแบบอัตโนมัติ

Scroll to top

Pin It on Pinterest