fbpx

4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จที่คุณสร้างได้เอง

4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จที่คุณสร้างได้เอง

     การที่จะกล่าวว่าเวลาเป็นสิ่งที่ท้าท้ายสำหรับการผลิตนั้นมันก็อาจจะฟังดูธรรมดาเกินไป ยกตัวอย่างปีที่มาผ่าน ผู้ผลิตต่างต้องเจอะเจอกับกำแพงภาษี, สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน และล่าสุดก็เจ้ามหันตภัยร้ายโควิด-19 ที่ทำให้ผู้คนบนโลกใบนี้ต่างพากันขวัญหนีดีฝ่อกันเลยทีเดียว ผู้คนเริ่มเห็นสัจธรรมบนโลกใบนี้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน จีรังยั่งยืนจริงแท้แน่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันแน่นอนเสมอ นั่นก็คือผู้ผลิตบางรายอาจไปต่อในธุรกิจเดิมได้ แต่ในขณะที่บางรายอาจไม่สามารถไปต่อได้ และนี่คือขั้นตอนง่ายๆ ที่จะนำพาท่านไปสู่อนาคตที่สดใสดังใจหวังนั่นเอง

1). สร้างกิจกรรมการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมให้ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรของท่านอยู่เสมอ

     ขอยกตัวอย่างการสร้างกิจกรรมการทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมให้ผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรของท่านอยู่เสมอ  เช่น โตโยต้า มีการโครงการชักชวนอาสาสมัคร ชมรมผู้ใช้รถยนต์โตโยต้า และประชาชนผู้สนใจทั่วไปกว่า 7,000 คน ไปร่วมปลูกป่าชายเลนจำนวน 50,000 ต้น และเก็บขยะชายเลน ปีที่ 15 ที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นกิจกรรมโซเซียลกู๊ดที่เยี่ยมยอดกิจกรรมหนึ่งกันเลยทีเดียว

     การที่ผู้ผลิตผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับชุมชน สังคม ที่อยู่รายล้อมตัวเองนั้นถือเป็น สิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากผู้ประกอบจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเข้าถึงคนหมู่มากได้ในเวลาอันรวดเร็ว ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนในสังคม รวมทั้งการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับฐานลูกค้าที่มีอยู่ และจะได้มาซึ่งลูกค้ารายใหม่ในอนาคตอีกด้วย

2). สรรหาแอปพลิเคชั่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเป็นเลิศ เพื่อตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของท่าน

     ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ต่างทราบกันดีว่า การทุ่มงบเพื่อลงทุนไปกับข้อมูล และการวิเคราะห์ในเชิงลึกนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ปฎิเสธไม่ได้จริงๆ ในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้านี้ แต่อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ กับการนำแอปพลิเคชั่น พวกอีอาร์พี, ซีอาร์เอ็ม และ เอสซีเอ็ม มาใช้ในการดำเนินงานนั้นต้องให้ความสำคัญ เนื่องด้วยมันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ แต่ก็ยังมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ยังคงยึดติดกับการใช้แอปพลิเคชั่นที่ล้าสมัยแบบเดิมๆ ที่มีอายุการใช้งานมาหลายทศวรรษ มีความโบราณและความคร่ำครึ และปฎิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการให้ทันยุคทันสมัย

     ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรที่ทันสมัยได้มีการใช้แอปพลิเคชั่นบนคลาวด์ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงตลาดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการเข้าถึงธุรกิจในหมวดอื่นๆ ที่หลากหลายได้อีกด้วย ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาเปลี่ยน ยุคสมัยเปลี่ยน แอปพลิเคชั่นเดิมๆ ที่เคยคิดว่าดีสุดยอดแล้ว ก็มิอาจที่จะตอบโจทย์ได้อีกต่อไป และเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจมีความจำเป็นต้องยกเครื่องแอปพลิเคชั่นกันใหม่อีกครั้งก็เป็นไปได้

3). การทุ่มงบเงินลงทุนให้กับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในองค์กรของท่าน

     ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในหลายๆ องค์กร ต่างพากันสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ  เพื่อให้เข้ามาร่วมเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามสาขาที่องค์กรต้องการ หรือส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป อาทิเช่น ให้ทุนการศึกษาต่างประเทศในสาขาวิชาที่บุคลากรของท่านสามารถกลับมาช่วยต่อยอดขยายความก้าวหน้าให้กับองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี   ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า คุ้มเวลาที่รอคอย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกับบุคลากรผู้ได้รับทุนให้มีความจงรักภักดีต่อองค์กรตราบนานเท่านานอีกด้วย

4). การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร

     การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร นั้นถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน และมีชัยเหนือคู่แข่งทางการค้าข้อดีของการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาปรับปรุงในกระบวนการผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าไปในตลาดอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเอง

     ดังนั้นผู้บริหารองค์กรต้องมีความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน และหล่อหลอมให้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ และสร้างความแข็งแกร่งในองค์กรที่พร้อมเผชิญกับการแข่งขันในตลาดได้ทุกรูปแบบโดยไม่สะดุดนั่นเอง และสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความใส่ใจหากคิดจะทำให้นวัตกรรมนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัฒนธรรมขององค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ก็คือ การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลกับบุคลากรที่สามารถหาคำตอบที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในทุกมิติด้วยเช่นกัน

ที่มา Industrialmachinerydigest.com
4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จที่คุณสร้างได้เอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top

BITEC determines to comply with the public health measure during the spreading period of such dangerous contagious disease to prevent, monitor and control the epidemic strictly emphasizing on health and safety of the customers, staff and visitors.

More Information

Pin It on Pinterest