fbpx

บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด

บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด

เลขที่บูธ : K41, K42

VEGA เป็นผู้ผลิตเซนเซอร์ระดับโลก โดยอุปกรณ์เซนเซอร์ได้ถูกนำไปใช้ในงานวัดระดับของเหลวและของแข็งทุกประเภท รวมไปถึงเซนเซอร์ที่ใช้ในงานวัดแรงดัน ตลอดจนอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบควบคุมการผลิตสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม
ทุกอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดในเรื่องเทคโนโลยีการวัดที่เฉพาะตัว เซนเซอร์จาก VEGA สามารถช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการวัดที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอะแดปเตอร์ทั่วไปที่เป็นไปตามมาตรฐสากล เช่น EC 1935/2004 FDA EHEDG และ 3-A สามารถนำมาใช้กับเซนเซอร์วัดระดับและแรงดันของ VEGA ไม่ว่าจะผลิตจากโลหะทั้งชิ้นหรือปิดผนึกโอริงแบบอีลาสโตเมอร์ก็ตาม เซนเซอร์จาก VEGA ตอบโจทย์มาตรฐานต่างๆ และถูกสุขอนามัยอย่างแน่นอนระดับโลก

ติดต่อ

บริษัท วีก้า อินสตรูเมนท์ จำกัด
Scroll to top

Pin It on Pinterest