fbpx

อนาคตของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักร CNC

อนาคตของการผลิตซีเอ็นซีมีลักษณะเฉพาะด้วยระดับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีที่พัฒนา ความต้องการด้านเวลาในการผลิต และแรงกดดันด้านต้นทุน ล้วนเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการบรรลุความยืดหยุ่นในการผลิต ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพ
โดยสรุปประเด็นสำคัญ 5 ประการเกี่ยวกับอนาคตของการผลิต CNC คือ
1. เปลี่ยนไปใช้การผลิตแบบ “High-Mix, Low-volume”
2. เน้นใช้งานเครื่องจักร CNC อเนกประสงค์ เพื่อให้จบครบในเครื่องเดียว
3. เน้นระบบอัตโนมัติ CNC รวมถึงกระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ
4. ใช้งานซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตและจัดการทรัพยากรเพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตได้อย่างเต็มที่
5. ดำเนินรอยตาม “Mega Trend” (แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ) ซึ่งสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เน้นเรื่องของการสร้างฐานการผลิตใหม่ และความพร้อมใช้งานของแรงงานเป็นตัวกำหนด

อนาคตจำเป็นต้องมีการนำความสามารถใหม่ ๆ มาใช้ และไม่สามารถเผชิญกับการซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมได้ ธรรมชาติของงานการผลิตก็เปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกัน 

ทบทวนลักษณะและแนวโน้มของการผลิต CNC ในอนาคต 3 ระดับ

เรามาทบทวนลักษณะและแนวโน้มของการผลิต CNC ในอนาคตสามระดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมทั้งหมด ผู้ผลิตรายบุคคล และพื้นโรงงาน โปรดทราบว่าแนวโน้มส่วนใหญ่มีผลกระทบในหลายระดับนอกเหนือจากที่วางไว้ด้านล่าง
1. อุตสาหกรรมการผลิต
ความท้าทายด้านคุณค่าของลูกค้าและความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผู้ผลิตจำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ การเลือกสรร ราคา เวลาการส่งมอบ บริการ และอื่นๆ สำหรับผู้ผลิตแต่ละราย นี่หมายถึงการเพิ่มการผลิตแบบผสมจำนวนมากและปริมาณน้อย และสร้างความท้าทายที่ชี้ขาดสำหรับความสามารถในการทำกำไร ผลักดันความต้องการในการพัฒนาวิธีการผลิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการใช้งานการตัดเฉือนขั้นสูง การผลิตกลายเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ
ความยั่งยืนมีความสำคัญพื้นฐานสำหรับอนาคตของโลกและมนุษยชาติของเรา ความยั่งยืนสามารถสรุปได้เป็นสามมุมมองที่สำคัญหรือที่เรียกว่า triple-P สำหรับผู้คน โลก และความสามารถในการทำกำไร เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการลดการปล่อย CO2 อุตสาหกรรมการผลิตจึงต้องการประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่สูงขึ้น การผลิตที่ตรงเวลามากขึ้น ของเสียน้อยลง และการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ การพัฒนานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ทำธุรกิจได้ดีขึ้น และทำให้งานการผลิตมีความหมายและปลอดภัยมากขึ้น สำหรับสังคมโดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูงจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ดี ซึ่งช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว
การเปลี่ยนแปลงในโลกาภิวัตน์ ประชากร และงานการผลิต จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เน้นให้เห็นชัดเจน ห่วงโซ่มูลค่าทั่วโลกที่การผลิตอยู่ห่างจากตลาดผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความท้าทายและความเสี่ยง นอกจากนี้ ประชากรสูงวัยและความปรารถนาของคนรุ่นใหม่ทำให้เกิดความท้าทายในการหาบุคลากรที่มีทักษะสำหรับงานด้านการผลิต ซึ่งเป็นการจำกัดการเติบโตของบริษัท คนรุ่นใหม่อาจมองว่าการผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่น่าสนใจ แต่นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง
2. บริษัทผู้ผลิต
ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ผลิตทางอุตสาหกรรมและความโปร่งใสของการเชื่อมต่อระหว่างโรงงานที่มากขึ้น นำมาสู่การผลิตแบบ “High-Mix, Low-volume”
  • เพิ่มการปรับแต่งและตัวแปร : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ แต่ก็แลกมาด้วยอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของชิ้นงานในการผลิตก็สั้นลงและมีความไม่แน่นอนมากขึ้น เมื่อต้องรวมกับระยะเวลารอคอยสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการในการผลิตต้องผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับความยืดหยุ่นและมีความโปร่งใส
  • การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในตลาด : ความหมายของสิ่งนี้อาจหมายถึงความผันผวนของอุปสงค์โดยรวมหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมที่ต้องการ “การปรับตัว” อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งนี้ต้องการความยืดหยุ่นในการผลิต รอบการวางแผนที่สั้นลงอาจเกิดจากสาเหตุตามสัญญา หมายความว่าทั้งร้านขายเครื่องจักรหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะผลิตอะไรหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมาก
  • ข้อกำหนดด้านคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับมีความต้องการมากขึ้น : ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ แต่ในอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องจักรโดยทั่วไป ก็โดนความกดดันในเรื่องการลดต้นทุนอยู่เสมอ ทำให้ต้องหาวิธีใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรจากการผลิตและการใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  • โรงงานมีการเชื่อมต่อระหว่างกันมากขึ้น : เนื่องจากการผลิตมักจะเกิดขึ้นในเครือข่ายบางแห่ง ความโปร่งใสและการแบ่งปันข้อมูลจึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น ในโลกของการผลิตที่มีการเชื่อมต่อกัน การเปิดใช้งานโดยซอฟต์แวร์เพื่อดำเนินการผลิต เราสามารถรู้ได้ทันทีเมื่อชิ้นส่วนที่จำเป็นในการผลิตมาถึง เรียกว่ารู้โดยไม่ต้องเสียเวลาสอบถาม สามารถเช็คหลาย ๆ กระบวนการได้จากซอฟต์แวร์
3. เครื่องจักร CNC และพื้นที่การผลิต
เครื่อง CNC แบบอัตโนมัติอเนกประสงค์เป็นที่นิยม สนับสนุนโดยการรวมระบบกระบวนการและข้อมูล ซอฟต์แวร์การวางแผนการผลิต
การเน้นย้ำเรื่องของการ “จบงานในเครื่องเดียว” ส่งผลให้เครื่องจักรอเนกประสงค์กลายเป็นสิ่งฮอตฮิต การใช้งานสิ่งนี้หมายความว่ากระบวนการตัดเฉือนนั้นเสร็จสมบูรณ์ได้โดยใช้การจับยึดที่น้อยลง และมักจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด ที่มี 4 หรือ 5 แกน สามารถตอบสนองความต้องการในการออกแบบชิ้นงานมากขึ้น และตัดสินใจเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสมได้อย่างแม่นยำกว่าที่เคย
การรวมหลาย ๆ อุปกรณ์เพิ่มเติมในเครื่องเดียวที่สนับสนุน CNC Machining เช่น การล้าง การวัด การทำเครื่องหมาย การตกแต่ง และอื่น ๆ ได้ถูกรวบรวมเข้ากับระบบอัตโนมัติเพื่อผลผลิตและกำลังผลิตที่สูงขึ้น มีกระบวนการที่มีเสถียรภาพมากขึ้น จัดการสิ่งที่ซับซ้อน ทั้งหมดนี้สั่งการได้ด้วยซอฟต์แวร์
ความท้ายทายในการวางแผนการผลิตและการจัดการทรัพยากรการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของข้อมูล การทำงานร่วมกันระหว่างคน ซอฟต์แวร์ และเครื่องจักร จำเป็นต้องมีตัวเชื่อมที่มีประสิทธิภาพ สำหรับบทบาทดังกล่าวก่อนหน้านี้จะเป็น Excel แต่ปัจจุบันก็ไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนได้ดีเท่ากับซอฟต์แวร์การวางแผนการผลิตเฉพาะทาง
อ้างอิงข้อมูลจาก : pwat.co.th, www.fastems.com
อนาคตของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักร CNC
Scroll to top

Pin It on Pinterest