fbpx

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด

เลขที่บูธ : F9

ผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์ (Artificial Sense) รวมทั้งเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนกลิ่นให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจต่างๆ ที่กลิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร พลาสติก บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี สุขภาพ เครื่องสำอาง และด้านสิ่งแวดล้อม

สินค้า

ติดต่อ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด
Scroll to top

Pin It on Pinterest