fbpx

กฎหมายเข้ม ผลิต นำเข้าและจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ต้องได้มาตรฐาน มอก.!!

กฎหมายเข้ม ผลิต จำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ต้องได้มาตรฐาน มอก.!!

     แบตเตอรี่ไฟสำรองหรือ พาวเวอร์แบงค์ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้เมื่อแบตเตอรี่โทรศัพท์มีไม่เพียงพอ โดยที่พาวเวอร์แบงค์ก็มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วไปหลากหลายยี่ห้อและหลายราคา แต่บางรุ่นไม่มีมอก. และไม่ได้รับรองมาตรฐาน ดังนั้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 จึงได้มีการออกกฎกระทรวง “กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563”

     โดยกฎกระทรวงได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ในด้านคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย กฎกระทรวงใหม่ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 150 วันนับตั้งแต่ประกาศ ซึ่งหลังจากนี้ผู้ผลิต นำเข้าและจำหน่ายจะต้องควบคุมอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานตามกฎหมายมิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิด ดังนั้นจากนี้ไปผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยเมื่อใช้แบตเตอรี่สำรองอย่างแน่นอน

ที่มา www.mratchakitcha.soc.go.th
กฎหมายเข้ม ผลิต นำเข้าและจำหน่ายพาวเวอร์แบงค์ต้องได้มาตรฐาน มอก.!!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top

Pin It on Pinterest