ผู้เข้าชมงาน

TIF and Food Pack Asia 2019

ข้อคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน

 • 82% ของผู้เข้าชมบอกว่าพวกเขาจะเข้าร่วม TIF 2020 อีกครั้ง
 • 79% ของผู้เยี่ยมชมกล่าวว่าพวกเขามาที่ TIF 2019 เพื่อจัดหาเทคโนโลยีใหม่และซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพวกเขา
 • 75% ของผู้เข้าชมแจ้งว่าพวกเขาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด

Top Ten TIF 2019 International Visitors

visitor TIF and Food Pack Asia 2019

International Visitors from 49 Countries

Afghanistan, Algeria, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Cambodia, Canada, China, Egypt, Ethiopia, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Japan, Kuwait, South Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Philippines, Romania, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Slovakia, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, U.S.A., Uzbekistan, Vietnam and Zimbabwe

VISITOR PROFILES

Visitors by Type of Industry

 • Manufacturing & Processing 17%
 • Transport, Storage & Handling 16%
 • Engineering, Contract Manufacturing 15%
 • Rubber & Plastic Product Manufacturing 11%
 • Building & Construction 10%
 • Textile Industry 9%
 • Electrical / Electronics Manufacturing 8%
 • Tool, Die & Moulds Manufacturing 4%
 • Furniture 3%
 • Aerospace & Automotive, Parts Manufacturing 3%
 • Motor & Vehicles 2%
 • Others 2%

Visitors by Product Interest

 • Air Conditioning / Refrigeration Equipment = 1,628
 • Electric & Electronic Equipment = 2,679
 • Industrial Robot = 2,108
 • Industrial Supplies = 2,796
 • Machinery / Metal Working Machine = 3,084
 • Material Handling / Conveyors System = 1,573
 • Measurement Tools = 1,927
 • Pollution Control = 3,509
 • Pneumatic / Hydraulic Equipment = 4,595
 • Racking / Storage and Logistics System = 2,584
 • Security, Safety Equipment = 2,342
 • Tools & Instruments = 3,706
 • Valve, Pump = 1,888
 • Water Processing = 2,404

Visitors by Job Function

 • Owner, MD, CEO, Corporate Management 32%
 • Plant Manager / Engineer / Technician 29%
 • Purchasing 12%
 • Production 10%
 • Research & Development 8%
 • Marketing / Sales 7%
 • Others 2%

*Please note visitors can tick more than one

Scroll to top

Pin It on Pinterest