สัมมนา

ทางผู้จัดงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังสัมมนาที่จัดขึ้นภายในงาน Thailand Industrial Fair และงาน Warehousing & Logistics Asia 2020 ผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้จากการสัมมนาเหล่านี้ แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในวันที่ 7-10 เมษายน 2564 ที่ไบเทค บางนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ :

โทร. 02 838 9999 ต่อ 1400
ติดต่อ คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธ์ุ
อีเมล์ : nualtip.tbp@gmail.com

ติดต่อ :

โทร. 02 838 9999 ต่อ 8602
ติดต่อ คุณสุภัทรา โตเอี่ยม
อีเมล์ : spt.tbp21@gmail.com

Scroll to top

Pin It on Pinterest