fbpx

Forklift

Print
สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถยก (Forklift)
พบกับการโชว์สมรรถนะอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้า อุปกรณ์ยกสินค้า อาทิ รถยก (Forklift Handlift) รวมถึง อุปกรณ์ลำเลียงสินค้า สายพานลำเลียง รอก เครน โดยเฉพาะรถยกในปัจจุบันถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เพื่อช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย สำหรับปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการแบรนด์ดังทั้งในและต่างประเทศ พร้อมยกระดับโลจีสติกส์ไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
logo-tmi
บริษัท ที.เอ็ม อินดัสตรี จำกัด
TM INDUSTRY CO., LTD.
เป็นผู้นำด้านการตลาด อุตสาหกรรมการจัดเก็บสินค้า การจัดวางสินค้า ระบบชั้นวางสินค้าอตสาหกรรม และจัดส่งสินค้า รวมถึงระบบขนย้านสินค้า เช่น รถยกหลากหลายแบรนด์ ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลกรที่มีประสิทธิภาพ และความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
TMI
logo-bm
บริษัท บีเอ็ม เทค จำกัด
BM TECH CO., LTD.
จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานพร้อมเสนอแนะ ระบบการทำงาน และสินค้าที่เหมาะสมกับระบบงาน จัดจำหน่ายสินค้าประเภทรถลากพาเลทด้วยแรงคน , รถลากพาเลทไฟฟ้า , รถยกสินค้าสูงระบบไฟฟ้า, รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ยกสูงสำหรับซ่อมบำรุงอาคาร และรถยกสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท
BM Tech
logo-m-rich
บริษัท เอ็ม-ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
M-RICH CORPORATION CO., LTD.
ผู้นำเข้าอุปกรณ์เคลื่อย้ายสินค้าทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงาน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า การจัดวางสินค้า ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้บริการสินค้าต่างๆ เช่น รถยก รถลาก รถยกสูง รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า รถยกถ่วงน้ำหนัก (แบบสายยืด) เป็นต้น
M Rich
logo-hangcha
บริษัท หังชา เซาท์อีส เอเซีย จำกัด
HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
เป็นสาขาหนึ่งของบริษัท หังชา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมรถยกของประเทศจีน และติดอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรมรถยกของโลก มีหน้าที่ดูแลกลุ่มลูกค้าในตลาดประเทศไทยและบุกเบิกกลุ่มลูกค้าแถบเอเซีย นอกจากนี้ยังเป็นผู้จำหน่ายรถยกและอะไหล่รถยก รวมถึงบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยกและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายต่างๆ อีกด้วย
Hangcha
logo-material
บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด
MATERIAL WORLD CO., LTD.
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่ง การส่งออก ระบบเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทรถยก รถลาก รถยกสูง และระบบเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบและให้บริการเกี่ยวกับระบบชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ระบบจัดเก็บสินค้า การใช้งานรถยกประเภทต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 10 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า การจัดเก็บสินค้า และกระบวนการในการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Mterial
logo-master
บริษัท มาสเตอร์แมคคาโทรนิคส์ จำกัด
MASTER MECHATRONICS CO., LTD.
ให้บริการด้านออกแบบ ติดตั้ง รอก เครน และลิฟต์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ ด้าน งานเครนโดยตรง ให้ความสำคัญในด้านการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากกลุ่มลูกค้า หลักเป็นบริษัทฯที่ทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ด้วยสินค้าที่ได้มาตรฐานและทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการ ทำงาน เราจึงได้พัฒนาระบบการทำงานให้มีคุณภาพยิ่ง-ยิ่งขึ้นไป
Master