เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการบรรจุ

เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์คือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องปั๊มกล่อง เครื่องเป่าพลาสติก เครื่องเป่าขวดแก้ว เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นอีกประเภทหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

Scroll to top

Pin It on Pinterest