fbpx

Activities Spotlight @Korat

ครบเครื่อง เรื่องอุตสาหกรรม ทุกคำถาม เรามีคำตอบให้

พบกับ ITC ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมส่งเสริม SMEs เข้าสู่ยุค 4.0 เชิญชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แผนการปฏิรูปธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้โดดเด่นและเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6
สินเชื่อเพื่อ SME ไทย โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6

เป็นการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยนากลไก ประชารัฐมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน โดยมีสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นต่างๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าฯ สมาพันธ์เอสเอ็มอี และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
พบกับโอกาสเสริมแกร่ง SME ในการก้าวสู่ตลาดในยุค Thailand 4.0

สินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำ จาก 2 ธนาคาร ทำให้การซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายๆ

พบกับเมนูต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีโดนๆ ปี 2018
ทำแล้วรวย ขายแล้วปัง!!!

พบกับเมนูจานเด็ดที่คัดสรรมาจากร้านดังโคราช
กับกิจกรรม Cooking Show

ติดต่อลงทะเบียนชมงาน / ฟังสัมมนาฟรี
คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์
โทรศัพท์ : 02-838-9999 ต่อ 1400 โทรสาร : 02-760-8880
อีเมล์ : [email protected]