fbpx

Activities

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้
และบริการด้านอุตสาหกรรม พร้อมระบบสายการผลิตที่ทันสมัย
กิจกรรมในงาน Thailand Industrial Fair 2017
HIGHLIGHTS
New Technology & Product Presentation
พบกับ 4 โซนอุตสาหกรรมสุดล้ำ พร้อมสินค้าอุตสาหกรรมมากมายกว่า 600,000 รายการ กว่า 1,200 บูธ ที่ยกขบวนมาจัดรายการ Promotion พิเศษสุด ๆ 30 – 70 % ในงาน เพื่อผู้ประกอบการ และนักธุรกิจ และเหล่าบรรดานักอุตสาหกรรมไทย ปีละครั้งกับกับโซน อุตสาหกรรมสุดล้ำ
– Industrial Machinery
– Material Handling & Logistic
– Industrial Supplies
– Garment Machine & Print tech
Industrial Forum
กับการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
– Industrial Robotic from thinking to Manufacture
นักอุตสาหกรรมเตรียมพบกับ โครงการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื่อการยกระดับบุคลากรในสถานประกอบการให้ใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงกระบวนการสร้างเครื่องพัฒนาระบบ การส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร์เทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ รวมถึงให้ความรู้ด้าน “Industrial Robot Form Thinking to Manufacture” ได้ในงาน โดยสถาบันไทย – เยอรมัน
– ท่านพร้อมหรือยังเมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม?
– ท่านรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงได้ครบทุกด้านหรือยัง?
เตรียมค้นหาคำตอบกับเราได้ในงาน
Thailand Industrial Fair 2017
– พลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคใหม่ แห่งโลกอุตสาหกรรม 4.0
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ หรือการขายสินค้า โดยการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเครื่องจักร รวมถึงสาระความรู้ใน “การพัฒนาสารสนเทศ ERP เพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0″ โดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในงาน วันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 2560 บริเวณชั้น 2 เวลา 9.30 – 11.30 น. ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ Tel. 02-967-9999 Ext. 8602
– นวัตกรรมมาตรวิทยา…. เพื่อการลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย
พบกับเทคนิคการลดต้นทุนการผลิตที่ใช้เทคนิคด้านมาตรวิทยา การดำเนินงานจนทำให้โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถลดต้นทุน และการรักษาคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะการวัดให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของประเทศให้เกิดการยอมรับ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการค้าขายระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ พร้อมให้คำปรึกษาบริการให้ความรู้ด้านมาตรวิทยา รวมถึงบริการอุตสาหกรรมของศูนย์ทดสอบด้านมาตรวิทยาได้ในงาน โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
คุณพรสวัสดิ์ ได้ที่ 0-2838-9999 ต่อ 1177
E-mail : [email protected] หรือ www.thailandindustrialfair.com
Industry Work shop
พบกับโซนกิจกรรม สำหรับนักอุตสาหกรรม
– พบการสาธิต สอนการใช้เครื่องจักร CNC พื้นฐานของผู้ประกอบการใหม่ และผู้ที่สนใจอยากจะทำธุรกิจสำหรับงานด้าน CNC พร้อมชมผลงาน 2 มิติ, 3 มิติ ฯลฯ
– เทคนิคงานเชื่อม สอนงานเชื่อมสำหรับช่างเชื่อมมืออาชีพ โดยสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย ทุกเรื่องของสเตนเลสมีคำตอบ พบกับเราได้ที่งาน
“Forklift Demo Zone” พบกับการโชว์สมรรถนะรถโฟล์คลิฟท์
จากแบรนด์ดังทั้งใน และต่างประเทศ ยกระดับโลจิสติกส์ไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พบกับนวัตกรรม และบริการงานด้านโลจิสติกส์ และระบบจัดเก็บที่ทันสมัยตระการตา พร้อมชมการสาธิตสมรรถนะรถยกจากผู้นำด้านโลจิสติกส์ โดยพบกับการโชว์สาธิตสินค้าพร้อมโปรโมชั่นโดน ๆ ได้ในงานช่วงเวลา 13.30 น., 15.30 น.,และ 17.30 น. ของทุกวันในงาน Hall 101
– การใช้งานจักรปักสำหรับผู้ประกอบการใหม่ และการให้ความรู้เรื่องจักรปัก และงานพิมพ์
Business Matching Japan – Desk
พบคู่ค้าทางธุรกิจ ระหว่างไทย และญี่ปุ่น งานที่คุณไม่ควรพลาด
ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยที่สนใจ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และ ญี่ปุ่น โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (JETRO) จัดตั้ง “โต๊ะญี่ปุ่น” หรือ Japan Desk ขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลและคำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมร่วมกับประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการให้บริการกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือที่สนใจดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้แล้วในงานที่ Hall 101 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
SME Financial พบกับแหล่งเงินทุนพิเศษในงาน
– สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร พิเศษจากธนาคารกรุงเทพฯ
– SME Bank ซื้อเครื่องจักรใหม่วันนี้ ผู้ประกอบการยิ้มหน้าบาน
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบการกิจการ SMEs พบกับ 4 สินเชื่อสุดฮิต กับ SMEs Bank ในงานได้แล้ววันนี้ในงาน
– คูปองนวัตกรรม NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีแนวคิด ไอเดียสุดเจ๋ง เข้าร่วมโครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอกบการนำไอเดีย หรือสินค้าที่มีนวัตกรรมมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ ด้วยงบประมาณสนับสนุนสูงสุด จากรัฐถึง 1,500,000 บาท ให้เปล่า ไม่ต้องคืนรัฐ สิทธิเพื่อ SMEs ไทยเท่านั้น
โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) พบกับโครงการได้ในงาน