fbpx

เกี่ยวกับงาน

เกี่ยวกับงาน TIF 2020
Smart Solutions for Smart Factory
ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมของประเทศไทยเติบโตขึ้นและได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเราเห็นได้จากในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังดำเนินตามแผนพัฒนาประเทศโดยมุ่งหมายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆและนำสมัยมากขึ้นมาใช้ อาทิ ดิจิทอลและไอทีเทคโนโลยี หุ่นยนต์และเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ขณะเดียวกัน มีการสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมและการดำเนินการในภูมิภาคต่างๆใกล้พื้นที่ชายแดนประเทศ ส่งผลให้สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่กลายเป็นกุญแจสำคัญในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแวดวงอุตสากรรมและตลาด
อย่างไรก็ตาม ต่อให้อุตสาหกรรมและโรงงานที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก็ยากที่จะดำเนินการได้ผลดีที่สุดหากไร้แนวทางการแก้ปัญหาอันชาญฉลาด ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และช่วยให้อุตสากรรมและโรงงานต่างๆรอดพ้นจากอุปสรรคความยากลำบาก หรือความล้มเหลว เมื่อประสบกับความผันผวนจากการแข่งขันและสงครามการค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก ถ้าเช่นนั้น จะพบแนวทางการแก้ไขอันชาญฉลาดพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้จากที่ไหนและเมื่อใด?
สำหรับนักอุตสาหกรรม นักธุรกิจ ผู้ประกอบการค้าและผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ คำตอบทั้งหมดอยู่ในงานแสดงสินค้า TIF 2020 ซึ่งเป็นหนึ่งในมหกรรมการแสดงสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำประจำปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้ออกบูธแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานหลายหมื่นคนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศทุกปี พร้อมด้วยสินค้าอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ การพบปะแลกเปลี่ยนทางธุรกิจการค้า การจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรล่าสุด การประชุมสัมมนาและเวิร์คชอป สำหรับผู้เข้าร่วมชมงานทุกท่านที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563
โซนเด่นของปี 2020
เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการที่เพิ่มทวีคูณในตัวเทคโนโลยีและซูลูชั่นที่โดนใจกับผู้ประกอบการ และผู้ผลิตทั้งในประเทศ และประเทศในอาเซียนในยุคที่ต้องชิงความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคการค้าเสรี งาน Thailand Industrial Fair 2019 จึงได้คัดสรรเทคโนโลยี และโซลูชั่นใหม่ๆ มาสนับสนุนให้ตรงกับความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมยิ่งขึ้น.
เครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีการจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมล่าสุด เทคโนโลยีของเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต อาทิเช่น

 • เครื่อง CNC
 • เครื่องจักรปัก
 • เครื่องฉีดพลาสติก
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • เครื่องตัดเลเซอร์
 • เครื่องกลึง
 • เครื่องจักรการผลิต และอุปกรณ์ต่างๆ
 • เครื่องจักรงานโลหะ
 • เครื่องมือกล
 • ใบมีดตัดเหล็ก
 • การขึ้นรูปโลหะ
 • เครื่องมือเชื่อม
 • เครื่องจักรงานไม้ และส่วนประกอบ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในอุตสาหกรรม
จัดแสดงเครื่องมือช่าง คอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์นิวเมติก ไฮดรอลิก ปั๊ม วาล์ว และอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต อาทิเช่น

 • เครื่องขัด และผลิตภัณฑ์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน
 • แอร์คอมเพรสเซอร์
 • เทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางอากาศ
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • อุปกรณ์สำหรับช่างพวก น็อต สกูร
 • คอมเพรสเซอร์
 • เครื่องมือวัด เครื่องมือสอบเทียบให้ตรงตามมาตรฐาน
 • เครื่องตัด
 • กระบอกลมนิวเมติก
 • ดอกสว่าน
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องติดตั้ง เครื่องประกอบ
 • เครื่องบรรจุของเหลว
 • เครื่องมือช่าง
 • อุปกรณ์ไฮดรอลิก
 • เครื่องมือ
 • ท่อ ท่อยางและสายยางใช้ในอุตสาหกรรม
 • เคมีภัณฑ์
 • อุปกรณ์นิวเมติก
 • ปั๊ม
 • อุปกรณ์ความปลอดภัย
 • อุปกรณ์สำหรับไฮดรอลิก และนิวเมติก
 • เครื่องมือ
 • และเครื่องจักรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ขนส่งและลำเลียง และระบบโลจิสติกส์
เครื่องจักรขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งบริการโลจิสติกส์และโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตการขนส่งและโลจิสติกส์

 • รถเพื่อการขนส่งเชิงพาณิชย์
 • สายพาน และระบบสายพาน
 • ลิฟท์
 • รถยก และชิ้นส่วนประกอบ
 • รอก และ เครน
 • เครนเพื่อการอุตสาหกรรม
 • อุปกรณ์ในการโหลดของ
 • เครื่องจักรเพื่อการขนส่งและการจัดเก็บ
 • อุปกรณ์ขนส่งและลำเลียง
 • พาเลท
 • รถยก
 • ชั้นวางสินค้า
 • อุปกรณ์จัดเก็บ
 • ล้อ
อุตสาหกรรม Digital
มีการจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม ทั้งซอฟแวร์ และระบบ E-commerce และ การทำการตลาดในรูปดิจิตอล

 • เทคโนโลยี 3D printing
 • ระบบบริหารจัดการบำรุงรักษาโดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในงานอุตสาหกรรม
 • การตลาด Digital ในยุค E-commerce
 • ระบบบริหารจัดการพลังงาน
 • เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม
 • หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการบริการ
 • เครื่องมือส่งผ่านข้อมูล ระบบ และซอฟแวร์เพื่อการอุตสาหกรรม
 • ระบบ และซอฟแวร์เพื่อการบริหารจัดการบำรุงรักษาโรงงาน
พลังงาน
พลังงานทดแทน & เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 • ไบโอแก๊ส กังหัน เครื่องเป่า เครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องมือทำความสะอาดแก๊สโซลีน
 • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ กังหัน
 • เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
 • ระบบจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เทคโนโลยีควบคุมมลพิษทางอากาศ
 • พลาสติก ยาง และ เคมีภัณฑ์
 • การบำบัดน้ำ
เตรียมตัวทุกท่านให้พร้อมสำหรับงาน TIF 2020 .