ไฮไลท์สินค้าปี 2018

A M P EXCELLENCE CO.,LTD.
Booth No. P54

More detail…

CCPM (THAILAND) CO., LTD.
Booth No. O49,O51

More detail…

CHANGZHOU XIANFEI PACKAGING EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
Booth No. L29,L30

More detail…

COMPASS OVERSEA CO., LTD.
Booth No. L37,L39

More detail…

HANGCHA GROUP CO.,LTD.
Booth No. H13-H18

More detail…

HSIN-THAI INDUSTRIAL CO.,LTD.
Booth No. G31-G34

More detail…

IDDA MACHINES TOOLS CO., LTD.
Booth No. H13-H18

More detail…

KAOWNA INDUSTRY & ENGINEERING CO., LTD.
Booth No. T31,T33

More detail…

KPT MACHINERY (1993) CO., LTD.
Booth No. R43-R46

More detail…

LEGA CORPORATION CO., LTD.
Booth No. J38,J40

More detail…

M-RICH CORPORATION CO.,LTD.
Booth No. I22-I27

More detail…


MATERIAL WORLD CO., LTD.
Booth No. H31-H36

More detail…

PNEUMAX CO., LTD.
Booth No. F31-F34

More detail…

QUIKFRAME SYSTEMS CO., LTD.
Booth No. T15,T17

More detail…

REENTECH CO., LTD.
Booth No. P50,P52

More detail…

RESTER (THAILAND) CO.,LTD.
Booth No. K47-K50

More detail…

SCILUTION CO., LTD.
Booth No. K44

More detail…

SEALED AIR CO.,LTD.
Booth No. P25-P28

More detail…

SFC PNEUMATIC CO.,LTD.
Booth No. J37,J39

More detail…

SIAMRAJATHANEE CORPORATION CO., LTD.
Booth No. K37-K40

More detail…

T-BROS ENGINEERING CO.,LTD.
Booth No. I13-I18

More detail…

THAI POLYMER SUPPLY CO.,LTD.
Booth No. K27-K30

More detail…

TRISHUL MACHINE TOOLS PVT. LTD.
Booth No. D14

More detail…


T.U PACK CO.,LTD.
Booth No. M01-M18

More detail…

U.P.E. ENGINEERINGCO., LTD.
Booth No. L38-L40

More detail…

UTILE ENGINEERING INTERNATIONAL CO., LTD.
Booth No. L44

More detail…

YOUR ENGINEER (1990) CO.,LTD.
Booth No. J44

More detail…

ZUHOW INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD..
Booth No. L31-L34

More detail…