ไฮไลท์

BOOST UP THAILAND MANUFACTURING BY INDUSTRY 4.0
เสริมทัพเตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรมกับมหกรรมเครื่องจักรกล
และเทคโนโลยีทางภาคอุตสาหกรรมในงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
Highlight Zone
Live Machinery Demonstration
ชมการสาธิตเทคโนโลยีสุดล้ำจากผู้ประกอบการในงานตอบโจทย์กับการใช้งานทุกรูปแบบเครื่องจักรอุปกรณ์อุตสาหกรรมหลากหลายชนิดรวมไปถึงเครื่องมือช่างระบบจัดเก็บสินค้าอุปกรณ์ขนส่งและลำเลียงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่องานอุตสาหกรรมในงานท่านจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศและยังได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบเพื่อนักอุตสาหกรรมเช่นคุณ
Forklift DEMO
ชมการสาธิตสมรรถนะและกิจกรรม DEMO อย่างเต็มรูปแบบจากบรรดาเจ้าของ Brand ชั้นนำที่จะมาโชว์ศักยภาพของสินค้าจากผู้นำด้านระบบโลจิสติกส์โดยพบกับการโชว์สาธิตสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชั่นโดนๆได้แล้วในงาน
Industrial Robot Showcase
การนำเสนอเทคโนโลยีอัตโนมัติและล้ำสมัย จากบรรดาผู้ประกอบการที่พร้อมใจกันมาโชว์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Material Handling & Logistic Showcase
เสริมศักยภาพให้องค์กรด้วยระบบอัตโนมัติกับงานโลจิสติกส์และนวัตกรรม อุปกรณ์ขนส่งลำเลียงเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมรวมถึงระบบจัดเก็บสินค้าที่ทันสมัย
– เวทีความรู้เพื่อเตรียมตัวก้าวไปเป็น “นักโลจิสติกส์ 4.0 Transformation Road to Logistichian” การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยในกิจกรรมต่างๆ ของการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์นักอุตสาหกรรม เตรียมตัว Update Trend ใหม่ๆได้แล้ววันนี้
Printech& Garment Machine
สัมผัสเทคโนโลยีจักรปัก-จักรเย็บงาน Print ทุกประเภทพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครัน พร้อมชมการสาธิตและทดลองการใช้งานรวมถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอาทิ
– D.I.Y. สร้างอาชีพด้วยจักรปัก :จากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คุณ…. ปักแล้วรวย
– สัมมนาจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานพิมพ์สร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพที่หลากหลายและเทคโนโลยีงานพิมพ์ใหม่ๆสุดล้ำ

INNOVATION SHOWCASE
เปิดโลกนวัตกรรมไทยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนโครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนกว่า 100 INNOVATION เชิญพบกับตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสนช. ได้ในงานและขอเชิญผู้ประกอบการที่มีแนวคิดไอเดียสุดเจ๋งเข้าร่วมโครงการคูปองนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไอเดียหรือสินค้าที่มีนวัตกรรมมาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ด้วยงบประมาณสนับสนุนสูงสุดจากรัฐถึง 1,500,000 บาทให้เปล่าไม่ต้องคืนรัฐ สิทธิเพื่อ SMEs ไทยเท่านั้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ทุกเรื่องเชื่อมมีคำตอบภายในงานกิจกรรม Workshop จากสถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะในงานและข้อกำหนดรายละเอียดและกรรมวิธีการปฏิบัติงานเชื่อมเพื่อเป็นแนวทางให้ช่างเชื่อมและผู้ควบคุม ตรวจสอบงานเชื่อมให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ
เป็นมาตรฐานให้งานเชื่อมมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานและพบกับกิจกรรม Workshop จากสถาบันภายในงาน
CNC ครบทุกเรื่องกับความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์รวมแหล่งข้อมูลและบริการให้คำปรึกษาแนะนำส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล ซีเอ็นซีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจลงทุน ซื้อเครื่องจักรประเภทนี้มาใช้ในโรงงานรวมถึงการนำเอาระบบ CAD/CAM/CAE มาประยุกต์ใช้กับ
ระบบการผลิตเดิมเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดต้นทุนและมีมาตรฐานระดับสากลกับศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เปิดโอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจดีๆจากทีมที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประสบการณ์จริง เจาะลึกเฉพาะด้านมาแนะนำท่านฟรีในงาน !!!
การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอรับบริการ โดยศูนย์บริการ BSC ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้บริการในงานแล้ววันนี้ได้จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆการบริหารจัดการ การผลิตเทคโนโลยีการเงินการบัญชีการชี้ช่องโอกาสทางธุรกิจและอื่นๆไว้เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ในงาน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
คลิกธุรกิจ SMEs สู่ตลาดยุคดิจิทัล
พบกับกิจกรรมจาก ธนาคารทหารไทย เรียนรู้ เจาะลึก พิชิตโอกาส การทำตลาดในโลกดิจิทัลทีเอ็มบีผลักดันเอสเอ็มอีไทยเร่งพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในโลกการค้ายุคดิจิทัล”คลิกธุรกิจ SMEs สู่ตลาดยุคดิจิทัล”พบสินเชื่อสำหรับธุรกิจภายในงาน
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs ซื้อเครื่องจักรใหม่วันนี้ผู้ประกอบการยิ้มหน้าบาน โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบการกิจการ SMEs พบกับสินเชื่อสุดฮิตกับ SMEs Bank ในงานได้แล้ววันนี้
สอบถามรายละเอียด
คุณอริญญา โทร. : 0-2838-9999 ต่อ 8601
E-mail : arinyap@gmail.com หรือ www.thailandindustrialfair.com